VVD Greiden, Marren & Wad

Súdwest-Fryslân valt sinds 2016 onder het netwerk VVD Greiden, Marren & Wad. Naast Súdwest-Fryslân vallen ook de gemeenten Harlingen, Littenseradiel en de Friese Meren onder dit netwerk. Wat betekent dat voor u als inwoner van Súdwest-Fryslân?

VVD Sudwest-Fryslân, VVD Harlingen, VVD Littenseradiel en VVD de Fryske Marren zijn in december 2016 gefuseerd tot het nieuwe lokale netwerk VVD Greiden, Marren & Wad. Onze fractie blijft natuurlijk uitsluitend uw fractie, omdat het nieuwe netwerk over meerdere gemeentegrenzen gaat. Bestuurlijk verandert er wel één en ander.

Zo gaat het netwerkbestuur, wat leden uit vier gemeenten heeft, over de ledenadministratie en over de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen. Ook de financiën worden door het netwerkbestuur beheerd. Als inwoner van Súdwest-Fryslân kunt u terecht bij Elsbeth van Haselen, Franke Doting en Johan Stoop, die contactpersoon voor Súdwest-Fryslân zijn in het bestuur van VVD Greiden, Marren & Wad.

Politiek gezien verandert er helemaal niets. Hielke Bandstra, Baukje Miedema en Titia Tjalsma-De Wilde blijven uw raadsleden en staan altijd voor u klaar.