Hielke Bandstra

Adres: Snakkerburren 1

8711 EV Workum

Contact: tel: 0515 542110

Commissielid Bestjoer en Finânsjes

Hielke Bandstra (1952) gehuwd en woonachtig in Workum

Werkzaam geweest als Accountmanager Zakelijke Relaties en

kantoordirecteur bij de Rabobank Sneek-

ZuidwestFriesland, voor de regio Nijefurd met als standplaats Workum.

Geboren en getogen in Warns met een uitstapje van 10

jaar naar Pingjum - eveneens liggend in de gemeente- en dus steeds gewoond in het gebied

van de gemeente.

Vanaf 2004 actief als raadslid voor de VVD in de

gemeente Nijefurd waarvan 5 jaar als

fractievoorzitter, sinds 2010 voor de gemeente Súdwest-Fryslân.

Heeft de gedrevenheid om een bijdrage te leveren om

Zuidwest Friesland de mooie regio waarin wij wonen,

werken en ook recreëren, welvaartsvast door te geven aan onze kinderen en

kleinkinderen die ook in Zuidwest Friesland wonen.

Bestuurlijk actief in de:

Businessclub Nijefurd;

Stichting bedrijvencentrum “de Hoekseize”

vereniging van eigenaren Zuiderzeestate, Makkum.