Goed verkiezingsresultaat: een terugblik en weer vooruit

De verkiezingen zijn inmiddels geweest. We kunnen concluderen dat het goed is gegaan, 1 zetel winst, van 3 naar 4 zetels.


Mark de Man, Debbie Douwes, Hielke Bandstra en Simon de Witte van harte gefeliciteerd met jullie zetel in de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân.

Als we het vergelijken met de andere 2 gemeenten in Friesland waar verkiezingen waren, dan zijn wij de enige VVD-lijst die een zetel hebben gewonnen. Procentueel hebben we in Súdwest-Fryslân de meeste VVD stemmers (meer dan 10%). Dat betekent dat we het relatief goed hebben gedaan.

 Dit mooie resultaat is te danken aan 4 jaar hard werken door de fracties in Súdwest-Fryslân en Littenseradiel. Dit mooie resultaat is te danken aan iedereen die zich heeft ingezet voor de campagne.

Op heel veel verschillende manieren hebben mensen zich fantastisch ingezet. Onze leden en kandidaten als ambassadeurs. Kandidaten en campagneteam op de straat in Sneek en Bolsward, bij storm en regen. Het social media team op Facebook, Twitter en Instagram. De specialisten in teksten en drukwerk voor posters, flyers en teksten in kranten en Stemwijzer. Kandidaten die flyers rond gebracht hebben in kansrijke dorpen en wijken. Het Bestuur wat steeds beschikbaar was om activiteiten te faciliteren en te helpen met raad en daad.

Er is creatief en met veel inzet gewerkt. Er zijn prachtige dingen op Twitter en Facebook gezet, aanhakend aan de actualiteit en aan de persoon. We hebben een gewaardeerde ludieke actie bij de aankomst van Sinterklaas gedaan door Sinterklaas voorrang te geven boven de politiek. We hebben zorgvuldig de teksten voor de Stemwijzer aangeleverd en voor de gemeentelijke publicaties van alle partijen. We hebben goede inbreng gehad bij de verschillende forums. Daarnaast zijn vele individuele activiteiten ondernomen om te helpen om stemmen voor de VVD te winnen. Hierbij pas maar 1 tekst voor alle kandidaten, alle leden, alle stemmers op de VVD:

 Dank jullie wel!

 In aanloop naar de verkiezingen is aan alle 35 kandidaten gevraagd om voorkeursstemmen te trekken. Van de niet verkozen kandidaten heeft Lianne Dijkstra dat het beste gedaan met 141 voorkeurstemmen. Fantastisch, proficiat Lianne! Jammer dat je net niet de raad komt, maar ondanks alle veranderingen die voor jou op komst zijn zul je vast een belangrijke rol hebben als eerste reserve voor de Gemeenteraad.


Nu is het aan de nieuwe fractie om alles op alles te zetten om de 4 zetels om te zetten in deelname aan het college. Hier liggen kansen, maar het is geen uitgemaakte zaak.


Mark de Man heeft als lijsttrekker op de verkiezingsavond van de VVD aangegeven dat de VVD klaar is om aan het college deel te nemen. Maar wat doet de FNP met 5 zetels, hoe zou Groen links met 3 zetels liggen en zou D66 met 2 zetels of Gemeentebelangen/Totaal Lokaal met 3 zetels of Christen Unie met 2 zetels nog een rol kunnen spelen? Er zijn 19 zetels nodig voor een meerderheid in de Raad. CDA en Partij van de Arbeid samen hebben 17 zetels, dus daar moeten minimaal 2 zetels bij. Als grootste partij zal het CDA in de lead zijn om het proces van collegevorming in te richten.

Nu zullen de verkiezingsprogramma’s naast elkaar gelegd worden en is belangrijk welke teksten wij in IJlst hebben vastgesteld als programma van onze partij. Nu zullen relaties op de proef gesteld worden, hebben we ons de afgelopen periode collegewaardig getoond? Nu  zal ook belangrijk zijn welke portefeuilles de VVD ambieert en welke kandidaat wethouders de VVD voor de verschillende combinaties van portefeuilles heeft. Een ingewikkeld spel, waar onze 4 fractieleden uiteindelijk beslissen over de inbreng van de VVD.

Wij wensen Mark, Debbie, Hielke en Simon succes met dit lastige proces en een hele succesvolle periode in de Gemeenteraad toe en hopen dat zij er in slagen om de basis te liggen voor weer een zetel winst over 4 jaar.

Als u suggesties, opmerkingen, evaluatie punten heeft naar aanleiding van de Campagne, laat het ons weten. Aanstaande zondag zullen wij onze campagne evalueren en de leerpunten voor de volgende campagne op een rij zetten. Uw inbreng is van harte welkom. Stuur uw inbreng naar de campagneleider Leo Pieter Stoel op e-mail adres LPStoel@Gmail.com

 

Gewoon. Doen!