Waterpeil IJsselmeer twee weken later omlaag

Een aantal weken geleden stelde VVD fractie in de gemeentraad van Súdwest-Fryslân vragen over de peilverlaging in het kader van het Deltaplan. Door goede samenwerking met onze vertegenwoordiging in Provinciale Staten en de Tweede Kamer kunnen we stellen dat onze vragen effect hebben gesorteerd.

De hoogte van het waterpeil in het IJsselmeer is vooral van belang voor bereikbaarheid van de IJsselmeerhavens voor de pleziervaart. Een beperkte bereikbaarheid van deze havens,m zekewr in het hoogseizoen, zou schade opleveren voor de recreatiesector, één van de peilers van de economie in Súdwest-Fryslân. Ondanks het aandringen van onze tweede kamerleden Erik Ziengs en Remco Dijkstra kon de minister niet meer doen dan de ingangsdatum van de peilverlaging verplaatsen van 1 augustus naar 15 augustus. Goede contacten en samenwerking leidt tot een acceptabel resultaat. Mocht er toch nog aanwijsbare schade ontstaan voor ondernemers  dan verwijzen we naar de rijksregeling Nadeelcompensatie