Verkiezingsprogramma 2018-2022

Mei sizzen net te dwaan.

VVD Súdwest-Fryslân heeft het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezing op 22 november 2017 bekendgemaakt. Het verkiezingsprogramma heeft als titel: 'Mei sizzen net te dwaan' en geldt voor de bestuursperiode 2018 - 2022.


Het fundament van dit verkiezingsprogramma is vertrouwen, openheid, samenwerking en verantwoordelijkheid. Op basis hiervan gaan inwoners en ondernemers, samen met de VVD de gemeente Súdwest-Fryslân de komende bestuursperiode verder op de kaart zetten, wat de liberalen betreft. Het verkiezingsprogramma heeft vijf hoofdstukken: mensen, leefomgeving, wonen, werken en bestuur. Ieder hoofdstuk wordt toegelicht en per onderdeel afgesloten met de punten waar de VVD voor staat in Súdwest-Fryslân. 

Verkiezingen al in 2017 door herindeling
De gemeenteraadsverkiezing is al op 22 november van dit jaar in verband met de herindeling met 15 dorpen van de gemeente Littenseradiel. Inwoners van gemeenten die niet herindelen gaan op  21 maart 2018 pas naar de stembus.