Kandidatenlijst vastgesteld bij ALV

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VVD in Súdwest-Fryslân is de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 vastgesteld.

Bij het vaststellen van de kandidatenlijst heeft het netwerkbestuur op geografische spreiding, leeftijd en andere zaken gelet, waardoor de hele gemeente zo goed mogelijk vertegenwoordigd is op de lijst.

Mark de Man is dankbaar voor het vertrouwen van het bestuur en de leden om hem als lijsttrekker te kiezen en wil in de komende vier jaar een VVD-geluid laten horen in de gemeenteraad en een goede sfeer creëren in de fractie.

 1. Mark de Man (29 jaar, Easterwierrum)
 2. Debbie Douwes (53 jaar, Sneek)
 3. Hielke Bandstra (64 jaar, Workum)
 4. Simon de Witte (56 jaar, Ferwoude)
 5. Lianne Dijkstra (27 jaar, Workum)
 6. Robin Osinga (28 jaar, Hinnaard)
 7. Bert Hagting (64 jaar, Sneek)
 8. Franke Doting (50 jaar, IJlst)
 9. Lammert Fopma (Koudum)
 10. Wietse Ligthart (Wommels)
 11. Cees Homburg (Bolsward)
 12. Rieuwert Lekkerkerker (Woudsend)
 13. Thomas Roosma (Makkum)
 14. Remko Boonstra (Witmarsum)
 15. Manué Gerrits (Ferwoude)
 16. Durk van Tuinen (Workum)
 17. Dick de Ruiter (Easterein)
 18. Hannie Bouma (Workum)
 19. Jos Paques (Woudsend)
 20. Sietske Hofman-Rookmaker (Workum)
 21. Pieter Huitema (Wommels)
 22. Willy Boschma (Itens)
 23. Siemy Douma-Sjaarda (Kûbaard)
 24. Hugo Wijbenga (Nijland)
 25. Frank Jorna (Easterwierrum)
 26. Jelle Bos (Bolsward)
 27. Marc Schaaf (Uitwellingerga)
 28. Jan van Omme (Sneek)
 29. Wouter Leijen (Wolsum)
 30. Gert Veldhuis (Tirns)
 31. Truus de Bruijn-Prevosth (Gaastmeer)
 32. Piet Dijkshoorn (Scharnegoutum)
 33. Dylan Molenmaker (Sneek)
 34. Hans Breukelaar (Lytsewierrum)
 35. Leo Pieter Stoel (Sneek)