Armoedebeleid

De armoede in ons land is, zoals bekend, de laatste jaren toegenomen met 40 procent en dat betekent dat er nu 1,2 miljoen inwoners van ons land leven in armoede. Daarvan zou volgens onderzoek de helft, in een of andere vorm, werk hebben.

Ook onze gemeente krijgt daarom van het rijk extra geld om deze armoede te bestrijden. Voor onze fractie was het vooral belangrijk dat kinderen niet de dupe van de armoedeproblematiek worden. Bovendien staat wij achter het principe dat werk het beste middel is om uit de armoede te komen. Daarop moet sterk worden ingezet.

Er werden een groot aantal amendementen en moties ingediend, die wij niet allemaal hebben gesteund. GroenLinks en de SP gingen naar onze mening net even te ver.

We vonden en vinden Súdwest-Fryslân een sociale gemeente, maar te sociaal houdt het gevaar in dat de voor de VVD zo belangrijke ‘zelfredzaamheid’ naar het tweede plan verdwijnt.