VVD neemt stelling tegen voorgenomen verhoging van de toeristenbelasting

De toeristensector is voor onze gemeente één van de economische pijlers.  De toeristische sector draagt behoorlijk bij tot de werkgelegenheid  in onze gemeente.  Van horeca tot de detailhandel. De VVD vind het belangrijk dat de toeristensector aantrekkelijk en concurrerend blijft ten opzichte van andere regio’s.  

Volgens de  wethouder is de verhoging niet alleen bedoeld om de begroting sluitend te maken,  maar ook om regiomarketing te stimuleren. Een verhoging van toeristenbelasting vindt de VVD echter niet gewenst.   Het  Marketing Fonds dat naar het oordeel van de  VVD  van grote waarde kan zijn,  behoort  primair  door  de  sector  zelf  gefinancierd  te  worden,  een  éénmalige  startsubsidie  zou  natuurlijk  tot  de  mogelijkheden  kunnen  behoren. 

Ook zou het Ondernemersfonds wellicht bereid gevonden kunnen worden financieel te participeren. In  ieder geval  is  het  dan  zo  dat langs  die  weg  alle ondernemers  in  de  betreffende regio bij aan een Marketingfonds bijdragen  en niet alleen de zogenaamde Logies verstrekkende bedrijven,   maar ook de reguliere horeca en detailhandel betaalt dan mee. Immers ook zij hebben baat bij de toeristen.   

De verhoging van de toeristenbelasting om de begroting sluitend te maken draagt –zo is onze stelling-  zeker  niet  bij aan het belang van de toeristensector in  onze gemeente.  

Om  die  reden  was en is de  VVD  ook  tegen  dit  voorstel en heeft daarover een   amendement  ingediend, dat door de zogenaamde oppositie partijen werd gesteund maar helaas opnieuw niet door de Coalitiepartijen. Toeristen en MKB in onze gemeente en vooral de recreatiesector is daardoor wederom de klos onder dit college.