VVD tegen verhoging toeristenbelasting

Het is volgens wethouder Offinga niet eenvoudig om steeds weer een sluitende begroting op te leveren. Met prat wees hij op het feit dat de (woon)lasten sinds het ontstaan van de fusie gemeente niet waren verhoogd. De VVD SWF was dan ook verbaasd te lezen in de LC van 27 oktober dat het college de toeristenbelasting wil verhogen. De komende vijf jaar moeten ondernemers 1,25 euro per persoon per overnachting in rekening brengen. Nu is dat nog 1 euro.

De toeristensector is voor onze gemeente één van de economische motoren. De toeristische sector draagt behoorlijk bij tot de werkgelegenheid in onze gemeente. Van horeca tot de detailhandel. De VVD vindt het belangrijk dat de toeristensector aantrekkelijk en concurrerend blijft ten opzichte van andere regio’s.  

De toeristische sector heeft de voorbije 6 jaar, via de toeristenbelasting, ruim 10 miljoen Euro bijgedragen aan de gemeentelijke begroting. Als de toeristenbelasting wordt verhoogd, zoals het College dat voorstelt, zal dat de komende 5 jaar oplopen naar 12 miljoen Euro.

Een gezin met drie kinderen betaalt nu voor 14 dagen verblijf in een bungalowtje of hotel € 70,00 toeristenbelasting, dat wordt na verhoging € 87,50. Een gezin met een bootje legt nu als passant aan voor rond de € 10,00 per nacht, dat wordt na de verhoging 10% meer, enkel door de belastingverhoging. Of de regio zich in de concurrentiesfeer met dit soort verhogingen direct uit de markt prijst valt te bezien, maar helpen doet het zeker niet.

Volgens wethouder Offinga is de verhoging niet alleen bedoeld om de begroting sluitend te maken, maar ook om regiomarketing te stimuleren. Een verhoging van toeristenbelasting vindt de VVD niet gewenst. Het Marketing Fonds dat naar het oordeel van de  VVD van grote waarde kan zijn, zou kunnen worden gefinancierd uit het ingevoerde Ondernemersfonds. Op deze wijze dragen alle ondernemers in de betreffende regio bij aan een Marketingfonds, en betalen niet alleen de toeristen en hotel- en bungaloweigenaren, maar ook de reguliere horeca en detailhandel mee. Immers ook zij hebben baat bij de toeristen.

De verhoging van de toeristenbelasting om de begroting sluitend te maken doet af aan het belang van de toeristensector voor onze gemeente.