Politiebureau Koudum blijft voorlopig open

Naar aanleiding  van een tussen rapportage over de aanrijtijden van de Politie in onze regio bleek dat de afgesproken aanrijtijd van 15 minuten in onze regio bij lange na niet werd gehaald. Binnen een vastgesteld tijd van maximaal 15 minuten moet de Politie een minimale score van 90% halen en dat was over de voorjaarsperiode slechts 75%.

De fractie van de VVD (Hielke Bandstra)  en PvdA (Johan Feenstra)  hebben Burgemeester Apotheker (als portefeuillehouder) daarop Donderdag 30 juni j.l. in de Raadscommissie bevraagd.  Burgemeester Apotheker  gaf aan dat niet altijd even strak de “teller” werd ingedrukt of andere oorzaken daaraan ten grondslag lagen. 

De heer Bandstra liet zich niet met een kluitje het riet in sturen en riep in herinnering dat hij bij de door hem eerder ingediende maar aangehouden motie in april 2015, en ook eerder al, bij herhaling heeft aangegeven, dat vanwege onze geografische ligging met de meren, er zeker in de zomermaanden, met de openstaande bruggen en sluizen, niet zou kunnen worden voldaan aan het criterium van die 15 minuten en dat de VVD mede daarom juist pleitte voor het open houden van de politiepost in Koudum, als uitvalsbasis . 

Burgemeester Apotheker gaf nu bij zijn beantwoording aan dat de Post Koudum zeker de eerste 3 jaar dan ook niet gesloten zal worden.