Geen overleg dus discussie over onaangekondigd aanlegverbod Workum

Aanwonenden en andere belanghebbenden hebben aan de Trekwei in sommige gevallen daar meer dan 40 jaar een ligplaats ingenomen en daarvoor sinds dat de voormalige gemeente Nijefurd hiervoor een ligplaatsen verordening heeft vastgesteld (overgenomen door de rechtsopvolger SWF) ook steeds betaald. 

Reden voor de VVD fractie vragen te stellen aan het college welk 'probleem' hier klaarblijkelijk opgelost moest worden en waarom afgezien is van fatsoenlijk overleg met betrokkenen/ aanwonenden en/of Plaatselijk Belang.

Vooralsnog is het volstrekt onduidelijk op welke grond het verbod berust en wat de eventuele sanctie inhoudt bij overtreding.