Titia Tjalsma-De Wilde

Fractielid/ PR op locatie namens de fractie

Adres: Kanadezenstrjitte 21

8603 EE Sneek

Contact: tel: 0515 419388

Commissielid Boarger en Mienskip

 

Titia Tjalsma - De Wilde

 De mens is prima in staat voor zichzelf te zorgen en heeft

geen behoefte aan betutteling

Titia Tjalsma-de Wilde, Sneek 1955

Gehuwd, moeder van 3 volwassen dochters.

Sinds 2006 gemeenteraadslid in Sneek, commissie

onderwijs en welzijn.

Weten wat er leeft onder de mensen. Aanspreekbaar

zijn. Duidelijke taal. Niet alleen “grote” politieke zaken

maar ook “kleine” dagelijkse zaken.

Wil iets terug doen voor de gemeenschap waarin wij leven.

Verheugt zich op het samenbrengen van dorp en stad en de samenwerking met

nieuwe politieke partners.

“wie werkt verdient beter”